ПанЕвропа България
Контакти
Български
English
Facebook Facebook Паневропa България във:

За нас

Мисия

ПанЕвропа България представлява принципите и ценностите на международния Паневропейски съюз като насърчава мира, зачитането на човешките права и популяризира идеята за европейска интеграция. ПанЕвропа България цели да допринесе за развитието и утвърждаването на ценностите на гражданското общество и да посредничи в създаването на общност, в която се споделят общите виждания за единна, свободна и демократична Европа.

Oрганизацията се стреми да осигури форум, на който да се дискутират възможните пътища, водещи към обединена и политически силна Европа. ПанЕвропа вярва, че в свят на предизвикателства само при наличието на солидарност и разбирателство между европейските народи може да се гарантира оптимистично европейско бъдеще.

Във връзка с това организацията работи и за сплотяването на България към европейското семейство. Пътят към това ПанЕвропа вижда в осъществяването на контакт и устойчиви връзки с различни институции и обществени организации от правителствения и неправителствения сектор в европейски държави.С оглед целта си да бъде активен участник в обществени дебати тя организира конференции, симпозиуми, семинари, експозиции и т.н., отнасящи се до предмета й на дейност.

Организацията също така подкрепя всякакви инициативи, които съответстват на нейните цели, ценности и идеал, а именно единна, свободна и демократична Европа.

ПанЕвропа България се стреми и към разпространение на идеята за европейска солидарност сред младите хора, защото съзнава необходимостта от това те да израснат като свободомислещи и независими хора в духа на европейските идеали, така че в бъдеще да формират културния и политическия елит на българската нация като достоен член на европейското семейство.

ПанЕвропа България съзнава, че приобщаването на страните от Централна и Източна Европа е жизненоважно за политически силна и стабилна Европа и обръща внимание на диалога между Европейския съюз и страните кандидатки.